team


Builthings : de persoonlijke aanpak

Het dynamisch karakter van de firma Builthings, uit zich ook in haar organisatorische structuur. Daar we vooral voor de praktische en hands-on aanpak gaan, is er een horizontale structuur, waarbij iedereen zijn positie heeft en deze vanuit eigen persoon invult, met zijn eigen specifieke kennis en ervaring, waarbij er praktisch een grote onderlinge interactie, aanvulling en versterking heerst tussen de verschillende mensen.